Vedlegg artikkel:

British Medical Journal
https://www.bmj.com/content/bmj/376/bmj.o102.full.pdf
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635

WHO vaksine strategi (vaksinepass har vært en plan lenge)
https://m.youtube.com/watch?v=pvI_XPHM1RY

Monopoly – Who Owns The World (hvordan alt dette kunne skje)
https://rumble.com/vtdgg0-monopoly-who-owns-the-world.html

Anne Thorp:
Etter å ha lest regjeringens forslag til forskriftsendring og innføring av koronapass kjenner jeg på en dyp uro og sorg. 

Skal det i Norge innføres en totalitær forskrift som gir myndighetene rett til å bestemme hva vi skal putte i kroppen vår? En forskrift som gir rett til alvorlige inngrep og sanksjoner overfor uvaksinerte fordi de ikke ønsker å ta en injeksjon. Inngrep som endrer folks liv og rett til å forsørge seg og sin familie samt rett til sosial omgang med andre. 

Covid-19 vaksinene er per i dag ikke forsket på over lang nok tid, eller med god nok kvalitet på studiene. De skulle ikke vært benyttet i den utstrekning de har blitt brukt i hele verden, og spesielt ikke med tvang.

Informasjon om medikamenter som virker svært godt tatt tidlig i sykdomsforløpet er blitt tilbakeholdt og sensurert. Viktigheten av inntak av vitamin D og sink (m.m.) for å unngå alvorlig Covid-19 infeksjon er ikke blitt opplyst om, selv om det foreligger gode studier angående fordelene ved benyttelse av disse.

Vaksinene har blitt presset på alle borgere over 12 år i Norge via fryktpropaganda og oppfordring om å ta en for laget. Pressen, helsemyndighetene og regjeringen har stått for denne.

Det er fremdeles ikke langtidsdata for vaksinenes virkninger og bivirkninger. Rådata fra studiene tilbakeholdes av legemiddelfirmaene og det har blitt avslørt alvorlige feil ved forskningen på Pfizers vaksine av British Medical Journal (BMJ).

Vaksinene har også vist seg å ikke virke  tilfredsstillende når det gjelder å bli smittet og å smitte videre. Tidligere uttalelser fra legemiddelfirmaene om ca. 95 prosent beskyttelse mot Covid-19 samt redusert risiko for videre smitte ved vaksinasjon, har vist seg å ikke stemme. Mange land (Island, Danmark, deler av Canada) har flere pr 100 000 fullvaksinerte som er smittet med Omikron enn det er pr 100 000 uvaksinerte.

Da fullvaksinerte har like mye koronavirus i øvre luftveier som uvaksinerte og smitter like lett. Vi så en forholdsmessig gradvis reduksjon i antall uvaksinerte smittede i Norge. FHI har sluttet å publisere disse tallene. Gode data mangler nå i Norge grunnet reduksjon i offentlig testing og registrering av smittede. 

Vi må 80 år tilbake i tid for å se liknende tiltak som har blitt innført i vestlige land grunnet pandemien. Canada innfører nå unntakstilstand, da det er protester mot slike tiltak Norge vil vedta forskrift for å kunne innføre. Tiltakene kan ikke forsvares medisinsk og innføringen av disse totalitære tiltakene er skremmende. Jeg vil appellere til sunn fornuft, og kunnskapen vi har fra historien. Vi har Nurenbergkodeksen hvor informert samtykke ligger som en forutsetning for all medisinsk behandling og all forskning. Hva som har skjedd i verden siste året er ikke til å fatte. 

Om Norge skal kalle seg et demokrati kan denne forskriften ikke vedtas. Jeg vedlegger artikler fra BMJ ang Pfizers studier og tilbakeholdelse av rådata. WHOS vaksine strategi lagt i 2014 og en video som forklarer hvordan alt dette kunne skje. (Se øverst i denne artikkelen).

Med vennlig hilsen

Anne Thorp, Lege, spesialist i psykiatri.

…………..

Jeg har aldri ytret noen politiske meninger på denne siden før. Ikke er jeg egentlig interessert i politikk. Men jeg brenner for rettferdighet, frihet, kjærlighet, og sannhet. Verdier som ett vaksinepass ikke resonerer med i det hele tatt. Hvorfor tar jeg opp dette temaet her nå? Jo, fordi det ligger ett Høringsnotat på regjeringens hjemmeside: “Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronasertifikat”. Der de atter en gang prøver å innføre ett v-pass. Visste du ikke om dette? Les hva dette innebærer her: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2900763/

Du kan klikke inn på andres høringsvar å se hva de har skrevet om du trenger noen ideer.

Her er ett ferdigsvar for deg som ikke vet hva du skal skrive, men har lyst å ytre ditt standpunkt på høringsnotatet. Bruk dette som inspirasjon eller kopier hvis du mener/tenker det samme/står for det: 

Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.
Koronasertifikat bryter menneskerettighetene.

Koronasertifikat bryter grunnloven.
Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen. 
Koronasertifikat er udemokratisk. 
Koronasertifikat er uvitenskapelig. Koronasertifikat er et kontrolltiltak. 
Koronasertifikat segregerer.

Jeg sier Nei til dette sertifikatet. Det går imot mine verdier, prinsipper, og sunn fornuft.

Uavhengig av din vaksinestatus — om du også mener at ett v-pass er umoralsk og uetisk, rett og slett galt på mange plan, så kan du sende inn din mening om dette innen 4. mars ved å klikke inn på linken ovenfor. Din røst teller.

Takk for tiden og oppmerksomheten din.

Kenneth Soares

Alt jeg deler er med en intensjon om å spre kunnskap og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

View all posts