Da har min sønn Adrian laget en ny ‘Super Healing Video’ som han kaller den 🙂 Den inneholder affirmasjoner for å styrke selvfølelse, selvbilde og trygghet. Adrian har selv valgt ut bilder og hva han ville snakke om i denne videoen. 

Det er noe helt unikt og ‘rent’, å høre disse oppløftende ordene og sanne fra ett barn. Rett og slett vakkert! Selv om denne er lagt for barn så tror jeg at den vil treffe like mange voksne, og deres ‘indre barn’.

Jeg er sikker på at disse ordene vil så frø av selv-kjærlighet, modighet og troen på at ‘jeg er god nok’, i deg som velger å lytte.

Ved å dele denne videoen med noen du er glad i,  så bidrar du til å skape en positiv forskjell i livet til mange. Takk! Ta vare på deg selv. Du er verdifull.

 
Fra Hjertet,
Adrian og Kenneth 

Kenneth Soares

Alt jeg deler er med en intensjon om å spre kunnskap og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

View all posts

9 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *