Som regel så har jeg planlagt litt på forhånd hvilken hovedpunkter jeg skal innom i mine videoer. Men ikke denne! 100% spontant – da jeg egentlig var ute for å filme naturen. Begynte å kjede meg, og satte meg like greit ned for å filme en video om “å fortjene å ha det godt” – men den ekspanderte til noe mye mer enn det 😀

Deler den med intensjon om den treffer noe i deg, og åpner opp dører til nye realiteter der du innser storheten som bor i deg.

Kenneth Soares

Alt jeg deler er med en intensjon om å spre kunnskap og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *