Shop

Meditasjon CD & MP3

Alle hypnotiske meditasjoner du får kjøpt her er laget personlig av Kenneth Soares. Intensjonen med disse meditasjonene å heve livskvaliteten til voksne mennesker og barn. De hjelper mennesker å få økt energi, økt selvtillit og selvfølelse, få mer indre ro, bli mer positive, mer glade, få sterkere intuisjon, bedre forhold, mestre stress,  mer harmoni i livet + mye mer.

Mine hypnotiske meditasjoner er laget med kjærlighet, omsorg og med ett genuint ønske om at alle mennesker skal ha det godt…inkludert du.” – Kenneth Soares