Om oss

SuperPotensial Akademiet leverer kurs av høy kvalitet på alle nivåer og er en seriøs og profesjonell aktør innen alternativ utdanning og selvutvikling. Det å formidle informasjon med lidenskap og engasjement er en ting, men det som er enda viktigere er at det som blir formidlet er enkelt å forstå, enkelt å ta i bruk, og enkelt gir resultater. Du vil raskt føle trygg og komfortabel med å bruke det du har lært. Våre kurs er spesialdesignet på en sånn måte at du oppnår personlig vekst og utvikling, samtidig som du lærer alle elementene som gjør deg til en dyktig Terapeut/Coach. Synergieffekten av denne undervisningsmetoden merker du på kropp og sinn!

All utdannning/kurs er godkjent av Norges Landsforbund av Homøopraktikere som igjen gir momsfritak for de som vil jobbe med behandlingsformene på SuperPotensial Akademiet.

SuperPotensial Akademiet sin visjon; Å spre Kunnskap med Kjærlighet og Entusiasme som Inspirerer mennesker å leve i Harmoni med seg selv og andre  – fullt bevisste på sitt Potensial og sin Kraft til å skape det Livet de ønsker å leve.

 

Lærere på Akademiet

KennethforminsketKenneth Soares – 
Visjonær, grunnlegger og daglig leder av SuperPotensial Akademiet. Han er også hovedlærer på Akademiet. Utenom jobber han fulltid som Hypnoterapeut, EFT terapeut og NLP Coach. Kenneth har spesialisert seg på hvordan våre tanker og tidligere hendelser i livet påvirker hjernen og kroppen, og han bruker spennende og virkningsfulle teknikker til å hjelpe mennesker å gjøre viktige endringer i livet sitt. Disse teknikkene lærer du på Akademiet.

Som lærer er han inspirerende med tyndgde og kraft, han forklarer faget tydelig og enkelt, og han formidler fra hjertet med stor begeistring og glede.

 

thumb_Steve1_284_378Steve Burgess
 – han har over 14000 klient timer bak seg og er en av de mest erfarne og rutinerte Hypnoterapeuter i England. Den betydelige kompetansen han har opparbeidet seg gjennom 22 år som Hypnoterapeut deler han med seg på våre kurs.
Steve er spesialist på bruken av Hypnoterapi og Tidligere Liv – også kalt Regresjon. Han er en etterspurt foredragsholder på temaet, så vell som lærer ved flere Hypnose skoler i England. I 2011 ga han ut boken “Famous Past Lives”.

Som lærer er han kjent for sin faglige dyktighet og seriøsitet, den gode humoren, og sin unike evne til å romme alle studentene med sin enkle og engasjerende undervisningstil. Språket hans er meget tydelig og lett forståelig. Se hans hjemmeside her.

 

Sagt om SuperPotensial Akademiet

Jeg har hatt den gleden å være assistent SuperPotensial Akademiet. Jeg registrerte stor utvikling hos deltagere, og som assistent fikk jeg med meg ny kunnskap samt flere nye lærerike verktøy. Kenneth Soares formidler fra hjerte og med innlevelse, samtidig som han er tydelig og begeistrende på sin unike måte. Måten alt blir forklart og vist på blir lett oppfattet av kursdeltakerne. Han har ett genuint ønske om at mennesker skal oppleve den enormt positive effekten man kan skape for seg selv og andre, når man bruker de magiske verktøyene s0m man lærer hos SuperPotensial Akademiet.

– Nina Helen Berfjord

NLP Master Coach – Enneagram Master -EFT terapeut og Hypnoterapeut

___________________________

 

Jeg er så heldig å få være assistent hos SuperPotensial Akademiet. Det var et fantastisk kurs hvor NLP og EFT ble formidlet med mye glede og begeistring! Kenneth Soares er en solid instruktør med en egen evne til å formidle sin kunnskap på en svært tydelig og lettfattelig måte. Han har også en egen evne til å raskt å inkludere alle, og han skaper raskt trygghet og tillit hos sine kursdeltagere med sin rolige og behagelige måte å være på. Både kursdeltagere og assistenter blir veldig godt ivaretatt til enhver tid. Jeg anbefaler alle å ta kurs hos Super Potensial Akademiet – der hjerte og kvalitet er med i undervisningen. En virkelig inverstering i et  bedre og rikere liv!

– Elin Torkelsen

NLP Master Practitioner \ HR coach – Tankefelt terapeut

_________________________