For meg så handler det om å akseptere realiteten som den er; når jeg skaper noe i min realitet som jeg ikke ønsker å ha der lenger. For hvis jeg kjemper imot så vil jeg fortsette å gjennskape hendelser som gjenspeiler min motstand. Når jeg aksepterer så åpner jeg opp døren til å kunne forandre på den uønskede utfordringen eller mønsteret. Det er ekte FRIHET.

Aksept for meg er å være autentisk og innrømme mitt ansvar i medskapelsen av hendelser og mønster jeg ikke ønsker å oppleve lenger. Det handler ikke om hva som er rett eller galt. Rettferdig eller urettferdig. Det handler om å være realistisk; livet vil nok alltid by på forskjellige utfordringer.

Det handler om å omfavne alle deler av livet, fordi alt er tilstede som muligheter og potensial som vi kan aktivere for å utvikle oss og koble oss på vår indre kraft og sanne jeg. Det er så utrolig mye jeg har lyst å dele om det å leve i aksept. De siste årene har jeg levd mye i flyt. Jeg er en meget bevisst person. Det siste året, spesielt de siste tre månedene så har Aksept definitivt gitt meg en enda dypere forståelse av det å leve i flyt med mitt sanne jeg og det å leve i harmoni med andre mennesker og livets buffet.

Jeg filmet en video for noen dager siden som jeg deler her. Helt spontant og uredigert. Etter videoen var filmet innså jeg hvor stort dette temaet egentlig er og hvor mye jeg ikke fikk sagt. Så jeg bestemte meg for å skrive en bok om Aksept. Arbeidstittel er Aksept – Nøkkelen til Frihet & Selvkjærlighet. Boken er påbegynt. 🙂

Denne kanalen er skapt med intensjonen om å spre kunnskap, healing og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

Fra Hjerte,
Kenneth Soares

 

Kenneth Soares

Alt jeg deler er med en intensjon om å spre kunnskap og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *