Intensjonen med denne videoen er å gi nye styrkende og positive instrukser (affirmasjoner) til din underbevissthet, slik at du kobler deg på din Indre Styrke og Modighet, som gjør at du kan gå igjennom livet med mer selvtillit, strålende selvfølelse, og guts til å stå i stormen når den kommer.

Shit happens i livet, det slipper vi ikke unna, men forestill deg at neste gang den kommer så føler du deg sterkere og mer balansert enn noen gang! Med en styrket bevissthet og innsikt som gjør at du flyter igjennom det istedenfor å kjempe en kamp.

Alt vi tenker og sier er instrukser til underbevisstheten vår. Måten vi oppfører oss på, valg vi tar, vaner, reaksjoner vi har – alt kommer av at vi har over tid repetert disse instruksene slik at de blir til en “sannhet” i underbevisstheten vår.

Jeg bruker en helt annen musikk enn standard meditasjonsmusikk som er mer energi skapende enn avslappende – musikk med trommer, OM chanting, solfeggio frekvenser og binaural beats. Denne kombinasjonen er kraftfull og healende for kropp, sinn og sjel. Jeg liker å gjøre ting utradisjonelt, og i denne videoen får jeg virkelig brukt min kreativitet til å gjøre noe helt eget.

Affirmasjonene i denne videoen hjelper deg å oppnå kontakt og balanse mellom ditt hjerte, ditt sinn og din Sjel. Du er mye mer enn du tror du er. Det er ingen vits i late som om du er mindre enn det du er.

OM mantra og mix av Kenneth Soares.
Trommer av Kevin MacLeod

Kenneth Soares

Alt jeg deler er med en intensjon om å spre kunnskap og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *