Indre barn healing er kraftfullt! Med denne hypnoterapisesjonen så har jeg en intensjon om at den treffer hjerte til lytteren og gjør at den som lytter frigjør seg selv mer og mer fra fortidens “programmeringer” ved å gi den lille seg (det indre barn) kjærlighet, forståelse, støtte, respekt, aksept og anerkjennelse. En person med kjærlighet for seg selv har fred inni seg. En person med fred inni seg vil aldri ha behov for å starte krig og konflikter.

Om noen av ordene/affirmasjonene ikke treffer helt, eller ikke kjennes helt sanne ut, så er det helt ok. Bare la de flyte forbi. Etterhvert så vil du kanskje merke at ord som ikke traff i starten plutselig treffer, etter noen gjennomlyttinger. Uansett, så er det bare å flyte med uten å analysere, bare bli med på reisen.

Selvkjærlighet er nøkkelen. Å gi seg selv kjærlighet, ubetinget kjærlighet. Det kreves trening. Det kreves villighet til å akseptere deg selv uansett hva du har gjort eller ikke har gjort i livet. Akseptere deg selv for den du er. Fullt og helt. DET kreves styrke. Å snakke ned om seg selv krever ingen styrke. Det er lett. Å være pessimistisk krever ingenting. Å være kritisk eller skeptisk til alt krever ingenting. Å være glad i seg selv fordi du ønsker å få det beste utav livet ved å være den beste versjonen av deg selv – det krever råskap! Den råskapen har du i deg. Denne lydfilen er laget for å guide deg til å finne den råskapen i deg.

Tips:

– Lytt med øreplugger/headset
– Lytt en gang daglig, 30 dager i strekk
– Deretter en gang i uken, eller ved behov for en positiv boost.

* De som får mest utbytte av lydfilene jeg deler, er de som gjør det til ett daglig ritual i minst 30 dager. Er du en av de som virkelig ønsker positive endringer?

Kenneth Soares

Alt jeg deler er med en intensjon om å spre kunnskap og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *