FLP – Din Skjebne – Din Fremtid

Her brukes det en Hypnoterapi-teknikk hvor vi får tilgang til informasjon som er lagret i vår underbevissthet om sannsynlige fremtidige alternativ om hvordan vårt liv ser ut frem i tid. Basert på hvor du er nå i livet ditt psykisk og fysisk, og de valgene du har tatt frem til nå; dette har en innvirkning på fremtiden din? Enig? Livet ditt er ikke tilfeldig. Ditt fokus i det daglige livet sår frø for ditt fremtidige liv. Sår du ett epletre frø, og du vanner og nærer det frøet over tid så vil det vokse ett epletre. Man kan ikke forvente en tomatplante eller plommetre. Slik er det med våre tanker og følelser; de påvirker hva som spirer og gror i fremtiden vår.

Fremtiden vår er ikke fastsatt på noen måter. Konsekvensen av hvordan du lever livet ditt nå fører ikke bare til ett utfall. Livet er for intellektuelt og komplisert til slik enkelhet. Det er flere alternativer, men de fører i bunn og grunn til det samme resultatet, bare på forskjellige måter. Det finnes flere veier til Rom.

Når vi får innblikk i fremtiden vår og vet mer om hva som ligger i vente så vil dette gi oss en enorm klarhet i hva konsekvensen av vår nåværende mentale, emosjonelle, fysiske og spirituelle tilstand fører oss. Hvis fremtiden ikke ser attraktiv ut så kan vi få innblikk i hvilken endringer vi trenger å gjøre her og nå. Ser fremtiden vår attraktiv ut så får vi innblikk i hva vi fysisk og mentalt trenger å fortsette med for å komme oss der.

Det å “se” inn i fremtiden betyr ikke at informasjonen er veldig tydelig og detaljert (samtidig er den det for noen). Som oftest er det små glimt; en følelse av; en fornemmesle av; en tanke om, etc. Vi kan aldri vite sikkert om informasjonen vi får inn er fantasi eller virkelighet – det vet vi egentlig aldri helt sikkert når vi får intuitive innblikk eller kjenner ‘noe’ på magefølelsen, eller når vår indre stemme forteller oss noe. Så dette krever at man velger å ha tillit til informasjonen som kommer. Tar du det valget så kan denne prosessen vise seg å være svært verdifull.