Hypnoterapi referer til bruken av den hypnotiske tilstanden, en tilstand du naturlig er i flere ganger daglig, for eksempel når du kjører bil og tenker på helt andre ting mens du kjører eller når du dagdrømmer. Denne tilstanden er en naturlig og trygg tilstand av avslapping hvor vi får tilgang til den dypere delen av oss, vår underbevissthet. I denne tilstanden er hjernen og kroppen vår åpen for å gjøre positive forandringer.

Med hypnoterapi får vi det bevisste og det ubevisste sinn til å samarbeide, sånn at endringer skjer naturlig. Det bevisste sinn er logikken vår. Det ubevisste sinn er følelser og automatiske reaksjonsmønster. Når disse to delene går i samme retning, det er da man merker at endring skjer enkelt. Tenk på ditt ubevisste sinn som en hage, med den mest fruktbare jorden du kan tenke deg. Problemet er at ALT som slipper inn der vokser, ikke bare fine planter og blomster som f.eks. godt selvbilde, trygghet og livsglede, men også ugress som uvaner, misunnelse, sinne, lavt selvbilde osv.

Med hypnose river man opp ugresset fra roten og kaster det, og deretter sår man nye frø som DU ønsker skal vokse å spire. Ønskelige endringer kan skje overraskende raskt i denne delen av sinnet. Kropp og sinn vil gi slipp på årsaken som holder “problemet” på plass, og man kommer seg videre.

 

Regresjon
I det siste tiåret har Hypnoterapi blitt kjent for å åpne menneskets bevissthet 0g satt fart på den spirituelle utviklingen her i Vesten. Det har derfor ledet mange mennesker til å utforske sine Tidligere Liv med Regresjon – en kraftfulll prosess som helbreder problemer som har plaget dem gjennom livet. Du vil få dyp innsikt og kunnskap på dette kurset om hvordan du guider deg selv eller dine klienter tilbake til Tidligere Liv, og hvordan du jobber med spesifikke problemstillinger på denne måten. Denne ubeskrivelig dype formen for terapi er fascinerende og virkningsfull.

Vi anerkjenner at vi mennesker er en sjel i en fysisk kropp som lever i en fysisk verden – mental verden – emosjonell verden – spirituell verden. Dette kurset viser hvordan disse delene av oss jobber sammen og hvordan man oppnår harmoni mellom dem. Dette er essensen for å leve ett godt og lykkelig liv. Kanskje vi alle har en indivduell energi som henger sammen med hverandre, som igjen er koblet på den samme kollektive bevisstheten/livsenergien. Som dråper i fra havet er en del av hele havet. Når vi for eksempel går til terapi og blir mer balanserte i oss selv, sender vi ut denne balanserte energien ut i den kollektive bevisstheten som igjen hjelper Universet til å bli en mer balansert plass å leve i.

“Vær den endingen du ønsker å se i verden” 

Vi jobber med helheten i mennesket og tar også den spirituelle delen av mennesket på alvor siden den er en så viktig del av oss. Derfor anser vi SuperPotensial Akademiets Hypnoterapi & Regresjon utdanningen som helt unik!

 

Kenneth Soares

Alt jeg deler er med en intensjon om å spre kunnskap og kjærlighet som skaper positive forandringer, bevisstgjøringer og inspirerer deg til å ta 100% ansvar for din fysiske, mentale, emosjonelle og spirituelle helse. Slik at du kan leve i harmoni med deg selv, andre mennesker og naturen. Fullt bevisst på din skaperkraft.

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *