Røykeslutt

  • Er du en av de som sliter med å slutte å røyke selv om du vil?
  • Er du motivert, men allikevel redd for å ikke klare det?
  • Kanskje du er lei av å være avhengig av denne vanen?
  • Vil du bli Røykfri og stressfri?

Å slutte å røyke med hypnoterapi er noe helt annet enn å “prøve” å slutte med viljestyrke

Innen 2 uker er du Røykfri – Hypnoterapi har den høyeste suksessraten for å hjelpe folk å bli Røykfri og metoden er spesialdesignet for at hjernen og kroppen din samarbeider for at du skal slutte å røyke for godt. Det beste med denne måten å bli røykfri på er at bivirkninger som å bli irritabel, bli urolig, få sug, etc. blir minimale og som oftest så merker du ingenting av dem. Og selve prosessen er enkel og komfortabel. Det eneste du trenger å gjøre er å ønske å bli røykfri.

Viljestyrke og uvaner – Mange mennesker tenker; “Jeg har ikke nok viljestyrke til å klare dette”, eller “Hvis jeg hadde hatt mer viljestyrke ville jeg klart å slutte”. “Jeg er svak som ikke klarer å slutte å røyke”. Viljestyrke er en del av ditt bevisste sinn (logikken). En uvane, som røyking, kontrolleres derimot av ditt ubevisste sinn, den ulogiske delen av hjernen. Og det ubevisste er sterkere enn ditt bevisste sinn. Det er årsaken til at folk forsetter å røyke, selv om de har lyst å slutte. Når man bruker hypnoterapi så får man den logiske delen og den ulogiske delen av hjernen til å samarbeide isteden for å kjempe mot hverandre. Når dette skjer så forsvinner røyksuget og man blir likegyldig til røyken. Mange blir overrasket når de oppdager at røyken ikke betyr noe for dem lenger når de er ferdige med de 3 timene vi bruker. Og det er alltid godt å bli positivt overrasket.

Ta kontakt for mer info.